Tjänster

Utöver besiktningstjänster utför vi även:

 • Provbelastning och provkörning med nominell last
 • Uthyrning och transport av vikter
 • Krokvågar 6, 10 och 25 t
 • Besiktning av fallskyddsutrustning
 • Besiktning av lyftredskap
 • Besiktning av elinstallationer
 • Skadebesiktningar
 • Stabilitetsberäkningar
 • Konsulttjänster kring inköp av lyftanordning och tillhörande säkerhetsfrågor
 • Utvärdering av moderniseringsbehov och kartläggning av alternativ
 • Beräkning och analys av säker livslängd
 • Kranförarutbildning